Wyposażenie dla przemysłu okrętowego

Z przyjemnością informujemy, że dnia 28 stycznia 2010 r. Zakłady Metalowe Charbrowo Sp. z o.o. uzyskały międzynarodowy certyfikat ISO 9001:2008 - dokument potwierdzający spełnienie przez naszą firmę wymagań dla systemu zarządzania jakością w zakresie produkcji konstrukcji stalowych.

WPQR – protokół kwalifikowania technologii spawania

Dnia 02.01.2013 r. otrzymaliśmy Protokół Kwalifikowania Technologii Spawania, który jest potwierdzeniem naszych wysokich kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych.

Drzwi 1
Drzwi 1
Drzwi 1

Odnowienie certyfikatu ISO 9001:2008

Informujemy, że z dniem 28 stycznia 2013 r. Zakłady Metalowe Charbrowo Sp. z o.o. uzyskały odnowienie międzynarodowego certyfikatu ISO 9001:2008 na kolejne 3 lata.  Niniejszy dokument potwierdza spełnienie przez naszą firmę wymagań dla systemu zarządzania jakością w zakresie produkcji konstrukcji stalowych i aluminiowych wyposażenia dla przemysłu okrętowego i rolniczego.

Certyfikat Zatwierdzenia ISO 9001:2008

Informujemy, że z dniem 28 stycznia 2016 r. nasza firma ponownie uzyskała Certyfikat Zatwierdzenia, potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normami ISO 9001:2008.